ჩვენი გუნდი
დამფუძნებლები და პარტნიორები
ლევან ვადაქარია
დამფუძნებელი / მმართველი პარტნიორი
დირექტორი
ლევან კვინიკაძე
დირექტორი
ტოპ მენეჯმენტი
შალვა კუჭავა
საოპერაციო დირექტორი
თინათინ ლობჟანიძე
ფინანსური დირექტორი
აკაკი აბზიანიძე
პროექტების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ირაკლი ვადაქარია
საწყობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ცისანა დოლიძე
შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
აჩი ვიბლიანი
შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ბორის ბარამია
ანალიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ბიძინა ჩაჩიბაია
ტექნიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
მარიკა პატარქალაშვილი
მთავარი ბუღალტერი
ლაშა სიორიძე
ხარჯთაღრიცხვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ქრისტინე ფანგანი
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
საინჟინრო - საპროექტო დეპარტამენტი
დიმიტრი ვახნი
HVAC სისტემების ინჟინერ-პროექტანტი
ელენა ვარდევანიან
HVAC სისტემების ინჟინერ-პროექტანტი
ევგენი ეგოროვი
HVAC სისტემების წამყვანი ინჟინერ-პროექტანტი
გიორგი ჩხეიძე
წყალსადენ-კანალიზაციისა და ავტომატური ხანძარქრობის სისტემების ინჟინერ- პროექტანტი
გიორგი ალიბეგაშვილი
ელექტრო სისტემების ინჟინერ-პროექტანტი
მიხეილ ახობაძე
ელექტრო სისტემების ინჟინერ-პროექტანტი
დავით ნიჟარაძე
ხაზვის სპეციალისტი
პროექტების მართვის დეპარტამენტი
დალი ხინკილაძე
პროექტის მთავარი მენეჯერი
რეზი დავითულიანი
პროექტის მენეჯერი
საოპერაციო დეპარტამენტი
გიორგი ფარადაშვილი
მთავარი საქმეთა მწარმოებელი
შესყიდვების დეპარტამენტი
ირაკლი დობაძიშვილი
შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის მენეჯერი
დავით ფხაკაძე
შესყიდვების მენეჯერი
ფინანსური დეპარტამენტი და ბუღალტერია
ანა ნადირაძე
ბუღალტერი
მარიამ ხიდაშელი
ბუღალტერი
საწყობის დეპარტამენტი
თორნიკე შენგელია
SAP კოორდინატორი
ადმინისტრაცია
თამთა სვანიშვილი
ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი
იურიდიული დეპარტამენტი
ბარბარე გოცირიძე
იურისტი
შრომის უსაფრთხოების დეპარტამენტი
ზურაბ ცერცვაძე
შრომის უსაფრთოხების მენეჯერი
ირაკლი კამკამიძე
შრომის უსაფრთოხების მენეჯერი
ვალერიან ლობჟანიძე
შრომის უსაფრთოხების მენეჯერი