ცოდნა და გამოცდილება
ჩვენ შესახებ

Domson’s Engineering-ი უზრუნველყოფს ელექტრო-მექანიკური საინჟინრო სისტემების პროექტირებას, საინსტალაციო სამუშაოებს და შემდგომ მომსახურებას. კვალიფიციურ სპეციალისტებში აქტიური ინვესტირების, საინჟინრო სფეროში საჭირო ცოდნისა და გამოცდილების შეძენის შედეგად, კომპანიამ ლიდერის პოზიცია დაიკავა კავკასიის რეგიონში. დღესდღეობით, Domson’s Engineering-ის მრავალი თანამშრომელი, მათ შორის პროექტანტ-ინჟინრები, პროექტის მენეჯერები და საქმეთა მწარმოებლები მუშაობენ იმისათვის, რომ უზრუნველყონ უმაღლესი ხარიხსის სისტემების ინფრასტრუქტურის მოწყობა რეგიონის უმნიშვნელოვანესი პროექტებისათვის.

კონსულტაცია

Domson’s Engineering-ი მომხმარებელს სთავაზობს საკონსულტაციო მომსახურებას საინჟინრო მიმართულებით. ჩვენი სპეციალისტების გამოცდილება კლიენტებს საშუალებას აძლევს სწორად დაგეგმონ თავიანთი შიდა და გარე საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. კომპანია უზრუნველყოფს საკონსულტაციო მომსახურებას როგორც პროექტირების ეტაპზე, ისევე სამშენებლო-საინჟინრო სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში.

პროექტირება

კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს ელექტრო-მექანიკური საინჟინრო სისტემების პროექტირებას. პროექტირება გულისხმობს კლიენტების ინდივიდუალური მოთხოვნების გათვალისწინებით ოპტიმალური ტექნიკური დავალების შედგენას, შესაბამისი სისტემების შერჩევას, საინჟინრო გათვლების და დეტალური დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც ერთის მხრივ აადვილებს სამონტაჟო სამუშაოებს და მეორეს მხრივ უზრუნველყოფს სისტემის იდეალურ მუშაობას დიდი ხნის მანძილზე.

 • შენობა-ნაგებობის დეტალური შესწავლა/ანალიზი
 • ტექნიკური დავალების მომზადება
 • საინჟინრო გათვლების მომზადება
 • ენერგო დანახარჯების გაანგარიშება
 • დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზდება
 • დეტალური მასალათა სპეციფიკაციის მომზადება
 • ტექნიკური საავტორო ზედამხედველობა
პროდუქტის მიწოდება

Domson’s Engineering-ი უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის საინჟინრო პროდუქტების მიწოდებას უმოკლეს ვადებში. ლოჯისტიკის მოქნილი სისტემა უზრუნველყოფს პროდუქციის სრაფ და უსაფრთხო მიწოდებას მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან.

 • ხელსაყრელი პირობები
 • ავტომატიზირებული ლოჯისტიკის ქსელი
 • ოპტიმალური და უსაფრთხო გადაზიდვა
ინსტალაცია

მსოფლიოს წამყვანი საინჟინრო ბრენდების მიერ ლიცენზირებული სპეციალისტები უზრუნველყოფენ სისტემების სწორ და უსაფრთხო ინსტალაციას. კომპანია სამონტაჟო სამუშაოებს ასრულებს საპროექტო დოკუმენტაციის სრული გათვალისწინებით და უსაფრთხოების სტანდარტების სრული დაცვით ASHRAE-ს და NFPA-ს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ჩვენი სპეციალისტები უზრუნველყოფენ სისტემების ექსპლოატაციაში გაშვებას, ოპტიმიზაციას და მომხმარებლის სრულ ინსტრუქტაჟს. გაყიდვების შემდგომი სერვისის სამსახური უზრუნველყოფს საექსპლოატაციო პერიოდში სრულ ტექნიკურ ასისტირებას და პრობლემაზე რეაგირების უმოკლეს დროს.

 • აკრედიტირებული სპეციალისტები
 • უსაფრთხო ინსტალაცია
 • შემდგომი ოპტიმიზაცია
 • მომხმარებლის დატრენინგება
 • მოქნილი გაყიდვების შემდგომი სერვისი
გაყიდვების შემდგომი სერვისი

Domson’s Engineering-ი უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის საინჟინრო პროდუქტების მიწოდებას უმოკლეს ვადებში. ლოჯისტიკის მოქნილი სისტემა უზრუნველყოფს პროდუქციის სრაფ და უსაფრთხო მიწოდებას მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან.ჩვენი გამოცდილება მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მოახდინოს სისტემების სწორი მენეჯმენტი და გაახანგრძლივოს სისტემის საექსპლოატაციო ვადა. კომპანია კლიენტებს უზიარებს ყველა საჭირო know-how - ს რაც ერთის მხრივ ამარტივებს სისტემების მოხმარებას, ხოლო მეორეს მხრივ უზრუნველყოფს მის ეფექტურ მუშაობას.

 • სრული ტექნიკური ასისტირება
 • 24/7 გაყიდვების შემდგომი სერვისი
 • პრობლემაზე რეაგისრების უმოკლესი დრო
 • გეგმური შემოწმება/რეპორტინგი
პარტნიორები